Gói lưu trữ Lưu trữ 1 ngày Lưu trữ 3 ngày Lưu trữ 7 ngày
Khả năng lưu trữ 24h trước đó 72h trước đó 7 ngày trước đó
Loại hình lưu trữ Lưu trữ chuyển động Lưu trữ liên tục Lưu trữ liên tục
Chất lượng hình ảnh HD Full HD Full HD
Chia sẻ tài khoản 2 6 14
Giá 22.000 44.000 99.000